chỉ đồng trang trí t15 mặt phẳng

Nẹp đồng T15 mặt thẳng

Kích thước: Rộng 15mm, cao 12mm, Dày 1,6mm. Dùng làm roon trang trí