Nẹp đồng chữ F

Nẹp đồng chữ F

Nẹp đồng chữ F, được dùng làm nẹp chống trơn bậc tam cấp và bậc ram dốc rất tốt. Ngoài ra chúng ta còn sử dụng loại nẹp này làm chống trơn bậc cầu thang cho nhà xưởng. Ở những nơi có mức độ đi lại nhiều vì sản phẩm này kích thước lớn và có 2 chân nên độ bán và độ cứng chắc của sản phẩm rất tốt.